Logo

 

 

 

 

Werkt u op een school en bent u geïnteresseerd in de leermethode
‘Ik leer anders’? Op verzoek kan IJserinkhuijsen coaching & huiswerkbe-
geleiding bij u op school een presentatie geven over ‘Ik leer anders’. Na
deze presentatie bent u in staat om kinderen die in beelden denken te
herkennen en uw manier van lesgeven daar op aan te passen. Deze
presentatie zal in de regel in de avond plaats vinden en duurt +/- 2 uur.
In overleg na schooltijd. Voor informatie en aanmelden: contact

 

 

Tarieven presentatie school:

- Presentatie*: € 200,00
- Reiskosten** verder dan 14 km vice versa: € 0,28 p/km
*Er wordt geen btw gerekend.
**Als de school bijv. op 10 km afstand staat,
dan reken ik 20 x € 0,28 = € 5,60 extra per presentatie.
Benodigdheden: digitaal schoolbord met internetverbinding.
Koffie en thee komt voor rekening van de school.